Biuro Usług dla Biznesu – Biuro Rachunkowe Konin
Get Adobe Flash player

Kadry i płace Konin

Do zakresu obsługi kadrowo-płacowej zalicza się:

 • obsługa płacowa tj. sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w tym dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, urlopów, zwolnień chorobowych i innych
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników, w tym:
  • przygotowanie umów o pracę i umów cywilno – prawnych (zlecenia, o dzieło)
  • sporządzanie świadectw pracy
  • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
  • sporządzanie odcinków wypłat i inne
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, a w tym: 
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i zwolnień chorobowych
  • prowadzenie ewidencji obowiązujących okresowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności
  • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników

CENNIK:

 • STAŁA CENA OBSŁUGI 1 PRACOWNIKA WYNOSI :
  • 20,35 zł netto/miesiąc / obsługa płacowa 
  • 32,50 zł netto/miesiąc / pełna obsługa kadrowo-płacowa 
Oferta obowiązuje przy podpisaniu umowy na stałą współpracę.
Cena zawiera:
– sporządzanie dokumentów płacowych lub pełen komplet dokumentów w tym prowadzenie teczki akt osobowych
– wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego i ZUS drogą elektroniczną;
– reprezentację przed Urzędem Skarbowym i organami ZUS.